?

Organization Committee

 

Onursal Komite                                                                      

 

Prof. Dr. ?rfan ASLAN -YÖK Denetleme Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Fahrettin GÖKTA? - TÜB?TAK Ba?kan Dan??man? 

Prof. Dr. ?brahim CAFEROV  - Agrar Devlet Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet GUNAY - Spor Bilimleri Derne?i ve Avrasya Spor Bilimleri Birli?i Ba?kan? 

Prof. Dr. Erdal ZORBA - TAFISA Onursal Kurul Üyesi  

Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN - Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ba?kan?

Dr. Ahmet Recep TEKCAN - Türkiye K?zak Federasyonu Ba?kan?

Suat AKSU - Türkiye Halkoyunlar? Federasyonu Ba?kan?

Yasin BÖLÜKBA?I - Türkiye Herkes ?çin Spor Federasyonu Ba?kan?

Alper Cavit KABAKÇI - Türkiye Kano Federasyonu Ba?kan?  

Murat PAZAN - Türkiye Ragbi Federasyonu Ba?kan?

Ömür Fatih KARAKULLUKÇU - Türkiye Okul Sporlar? Federasyonu Ba?kan?

Doç. Dr. Taner BOZKU?- Uluslararas? Bilim Kültür ve Spor Derne?i Ba?kan?  

 

Kongre Ba?kan?


Dr. Taner BOZKU?

 

Organizasyon Kurulu      Organizasyon Dan??ma Kurulu
     
Dr. Fatma TEZEL ?AH?N    Dr. Alper Cenk GÜRKAN
Dr. Saliha A?AÇ     Dr. Ay?egül YAPICI
Dr. Pervin KER?MZADE   Dr. Süleyman GÖNÜLATE?
Dr. Metin YAMAN     Dr. ?ebnem ?ARVAN CENG?Z
Dr. Murat AKYÜZ   Dr. Çi?dem ÖNER
Dr. Fatih YA?ARTÜRK    Dr.Mehmet GÖKTEPE
Dr. Serdar GER?   Dr. Oruç Ali ÖZ
Dr. Taner BOZKU?     Dr. Selehattin AKPINAR
    Dr. Recep CENG?Z
     
     
Kongre Sekreteryas?
Dr. Mine TURGUT / Genel Sekreter
Betül AYHAN / Genel Sekreter Yard?mc?s?    
Caner CENG?Z    
Sercan KURAL    
?smail KARATA?       
     
Uluslararas? ?li?kiler  
Dr. Ömür DUGAN    
Tural VERD?YEV    
Serkan Selim D?LEK     
Zaid KAZI GASIM    
     
BT Kurulu
Zekai ÇAKIR    
Ali ALTUNAY    
Sezai ÇAKIR    
Güngör DO?ANAY    
Erol KILIÇ     
     
Grafik Tasar?m    
Güngör DO?ANAY     

·ֵIJ